Login
首页 > 教育学习 > 绘画

绘画神童一笔画画 一笔画世界《一笔画90例》

视频课 90集全 加入收藏 收藏数:
 • 免费
 • 有效期:永久有效课程自购买之日起永久有效,该课程后续更新内容将免费参加学习。
  • 课程目录
  • 课程简介
  • 课件下载
 • 课时1 鸽子 00:00:00 [免费]
 • 课时2 猴子 00:00:00 [免费]
 • 课时3 公鸡 00:00:00 []
 • 课时4 鸭子 00:00:00 []
 • 课时5 乌龟 00:00:00 []
 • 课时6 兔子 00:00:00 []
 • 课时7 绵羊 00:00:00 []
 • 课时8 00:00:00 []
 • 课时9 老鼠 00:00:00 []
 • 课时10 00:00:00 []
 • 课时11 大象 00:00:00 []
 • 课时12 00:00:00 []
 • 课时13 鲸鱼 00:00:00 []
 • 课时14 热带鱼 00:00:00 []
 • 课时15 00:00:00 []
 • 课时16 蝴蝶 00:00:00 []
 • 课时17 乌贼 00:00:00 []
 • 课时18 水母 00:00:00 []
 • 课时19 海马 00:00:00 []
 • 课时20 海星 00:00:00 []
 • 课时21 珊瑚 00:00:00 []
 • 课时22 河马 00:00:00 []
 • 课时23 00:00:00 []
 • 课时24 00:00:00 []
 • 课时25 树叶 00:00:00 []
 • 课时26 00:00:00 []
 • 课时27 竹子 00:00:00 []
 • 课时28 海草 00:00:00 []
 • 课时29 香蕉 00:00:00 []
 • 课时30 葡萄 00:00:00 []
 • 课时31 苹果 00:00:00 []
 • 课时32 00:00:00 []
 • 课时33 萝卜 00:00:00 []
 • 课时34 打火机 00:00:00 []
 • 课时35 烟斗 00:00:00 []
 • 课时36 枕头 00:00:00 []
 • 课时37 台灯 00:00:00 []
 • 课时38 胶水 00:00:00 []
 • 课时39 牙刷 00:00:00 []
 • 课时40 蜡烛 00:00:00 []
 • 课时41 扇子 00:00:00 []
 • 课时42 衣架 00:00:00 []
 • 课时43 拐杖 00:00:00 []
 • 课时44 墨水瓶 00:00:00 []
 • 课时45 梳子 00:00:00 []
 • 课时46 刷子 00:00:00 []
 • 课时47 花瓶 00:00:00 []
 • 课时48 垃圾桶 00:00:00 []
 • 课时49 回形针 00:00:00 []
 • 课时50 钥匙 00:00:00 []
 • 课时51 废纸篓 00:00:00 []
 • 课时52 洒水桶 00:00:00 []
 • 课时53 鼠标 00:00:00 []
 • 课时54 耳机 00:00:00 []
 • 课时55 椅子 00:00:00 []
 • 课时56 手套 00:00:00 []
 • 课时57 帽子 00:00:00 []
 • 课时58 衣服 00:00:00 []
 • 课时59 袜子 00:00:00 []
 • 课时60 鞋子 00:00:00 []
 • 课时61 00:00:00 []
 • 课时62 钱包 00:00:00 []
 • 课时63 筷子 00:00:00 []
 • 课时64 00:00:00 []
 • 课时65 勺子 00:00:00 []
 • 课时66 叉子 00:00:00 []
 • 课时67 00:00:00 []
 • 课时68 茶壶 00:00:00 []
 • 课时69 杯子 00:00:00 []
 • 课时70 酒杯 00:00:00 []
 • 课时71 钳子 00:00:00 []
 • 课时72 00:00:00 []
 • 课时73 图钉 00:00:00 []
 • 课时74 锤子 00:00:00 []
 • 课时75 斧头 00:00:00 []
 • 课时76 00:00:00 []
 • 课时77 00:00:00 []
 • 课时78 00:00:00 []
 • 课时79 鼻子 00:00:00 []
 • 课时80 眼睛 00:00:00 []
 • 课时81 00:00:00 []
 • 课时82 月亮 00:00:00 []
 • 课时83 00:00:00 []
 • 课时84 气球 00:00:00 []
 • 课时85 纸飞机 00:00:00 []
 • 课时86 乒乓球拍 00:00:00 []
 • 课时87 滑梯 00:00:00 []
 • 课时88 包子 00:00:00 []
 • 课时89 胶囊 00:00:00 []
 • 课时90 水龙头 00:00:00 []
  • 90个趣味一笔画,让孩子念着韵味十足的儿歌童谣,一笔画出各种各样的动物、自然景观、社会生活用品,神奇而有趣。孩子可以在书中直接进行绘画练习。画完以后,别忘了建议孩子给画面涂上他们喜欢的颜色。

   包含的物体都可以笔”画出。可以提高孩子的智力,因为他们需要通过细致的观察、良好的记忆、正确的判断找到绘画的起始点,并沿着正确的方向一笔画出该物体。同时,这还是一本促进孩子认知发展的小小百科书因为每幅画所配的儿歌,不仅形象地说明了绘画的步骤,还讲述了与该物体的相关知识。以适合儿童进行基础绘画练习的简笔画为切入点,把简笔画的概括性、形象性、特征性和趣味性特点与儿童身心特点相结合,独创歌谣式、口诀式绘画教学方法,激发孩子的绘画兴趣让孩了迅速掌握基础绘画技能!画出孩子的创造力 !